STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản các số ( Endotracheal Tube) Không áp dụng Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd., Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd., Dùng trong đặt nội khí quản Quy tắc 5, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT TTBYT Loại B
2 Ống nội khí quản có lò xo các số ( Reinfored Endotrcheal Tube ) Không áp dụng Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd., Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd., Dùng trong đặt nội khí quản Quy tắc 5, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT TTBYT Loại B
3 Ống nội khí quản có ống hút các số ( Endotracheal Tube Suction type ) Không áp dụng Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd., Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd., Dùng trong đặt nội khí quản Quy tắc 5, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT TTBYT Loại B