STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ khâu cắt rãnh, phế quản phổi, nhu mô phổi dùng trong mổ hở Linear Stapler FLSL30 FLSL45 FLSL60 FLSL75 FLSL90 FLSLE30 FLSLE45 FLSLE60 FLSLE75 FLSLE90 FLSLF30 FLSLF45 FLSLF60 FLSLF75 FLSLF90 FLSLG30 FLSLG45 FLSLG60 FLSLG75 FLSLG90 B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Dùng trong phẫu thuật ngoại lồng ngực 8 TTBYT Loại C
2 Băng đạn khâu cắt rãnh, phế quản phổi, nhu mô phổi dùng trong mổ hở Reloading Unit for Linear Stapler (FLSL)H2.5A (FLSL)H3.5A (FLSL)H3.5B (FLSL)H3.5C (FLSL)H3.5D (FLSL)H3.5E (FLSL)H4.5A (FLSL)H4.5B (FLSL)H4.5C (FLSL)H4.5D (FLSL)H4.5E (FLSL)H4.8A (FLSL)H4.8B (FLSL)H4.8C (FLSL)H4.8D (FLSL)H4.8E (FLSL)H5.0A (FLSL)H5.0B (FLSL)H5.0C (FLSL)H5.0D (FLSL)H5.0E B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Dùng trong phẫu thuật ngoại lồng ngực 8 TTBYT Loại C