STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mặt nạ thở oxy không túi HTA0101, HTA0102, HTA0103, HTA0104, HTA0105, HTA0106, HTA0107, HTA0108 Hitec Medical Co., Ltd., Hitec Medical Co., Ltd., Hỗ trợ thở máy Quy tắc 02 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Mặt nạ thở oxy có túi HTA0301, HTA0302, HTA0303, HTA0304 Hitec Medical Co., Ltd., Hitec Medical Co., Ltd., Hỗ trợ thở máy Quy tắc 02 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Mặt nạ thở xông khí dung HTA0205, HTA0206, HTA0207, HTA0208, HTA0209, HTA0210, HTA0211, HTA0212 Hitec Medical Co., Ltd., Hitec Medical Co., Ltd., Hỗ trợ thở máy Quy tắc 02 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Túi đựng nước tiểu (Urine Bag) HTB1104, HTB1112 Hitec Medical Co., Ltd., Hitec Medical Co., Ltd., - Dùng để đựng nước tiểu bệnh nhân. Quy tắc 4 TTBYT Loại A