STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu trám răng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục DMG Chemisch – Pharmazeutische Fabrik GmbH Dùng để trám răng trong các trường hợp răng bị sâu, sứt mẻ răng. Sau khi sản phẩm cứng lại, được gắn chặt vào răng và có thể tồn tại khoảng 2-3 năm trong miệng hoặc lâu hơn. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B