STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent đường mật Nexent Biliary stent/ Biliary Partially - Covered Stent/ Covered stent Nextbiomedical Co.,Ltd Nextbiomedical Co.,Ltd Dụng cụ dùng để cấy gép đường mật Quy tắc 8, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C