STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng đánh dấu u vú Theo phụ lục Theo phụ lục Bard Peripheral Vascular.Inc Đánh dấu vị trí của vùng có khối u để bác sĩ dễ quan sát khối u dưới siêu âm, MRI, chụp nhũ ảnh.. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Miếng đánh dấu u vú Theo phụ lục Theo phụ lục SenoRx Inc Đánh dấu vị trí của vùng có khối u để bác sĩ dễ quan sát khối u dưới siêu âm, MRI, chụp nhũ ảnh.. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D