STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Acetium® lozenge – Viên ngậm giúp cai thuốc lá 620385 Biohit Oyj, Phần Lan Biohit Oyj, Phần Lan Giúp cai thuốc lá và có thể dùng để giảm sự lệ thuộc vào thuốc lá. QT5, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B