STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 THIẾT BỊ TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (phụ lục 1 đính kèm) phụ lục 1 đính kèm Guangzhou Yikang Medical Equipment Industrial Co., Ltd/ Trung Quốc Guangzhou Yikang Medical Equipment Industrial Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng cho bênh nhân trong trị liệu vật lý phụ lục 1 đính kèm TTBYT Loại A