STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo đường huyết Contour TS Blood Glucose Meter PHC Corporation, Nhật Bản Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Thụy Sĩ. Hệ thống máy đo đường huyết được sử dụng để kiểm tra nồng độ glucose trong máu Quy tắc 4, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Contour TS Blood Glucose Test Strips (25 test strip, 2x25 test strip, 1x50 test strip, 2x50 test strip) PHC Corporation, Nhật Bản Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Thụy Sĩ. Hệ thống máy đo đường huyết được sử dụng để kiểm tra nồng độ glucose trong máu Quy tắc 4, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Dung dịch chuẩn dùng cho máy đo đường huyết Contour TS Control Solution (High, Normal, Low) Bionostics, Inc, Mỹ Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Thụy Sĩ. Hệ thống máy đo đường huyết được sử dụng để kiểm tra nồng độ glucose trong máu Quy tắc 4, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Bút lấy máu Microlet Next Lancing Device HTL-STREFA S.A, Ba Lan Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Thụy Sĩ. Hệ thống máy đo đường huyết được sử dụng để kiểm tra nồng độ glucose trong máu Quy tắc 4, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Kim dùng cho máy đo đường huyết Microlet Lancets (100 pieces, 200 pieces) HTL-STREFA S.A, Ba Lan Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Thụy Sĩ. Hệ thống máy đo đường huyết được sử dụng để kiểm tra nồng độ glucose trong máu Quy tắc 4, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C