STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trạm rửa mắt EWWP500 LONGBOW FIRST AID PRODUCTS MANUFACTURER Industrial Co., Ltd., CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NAM HỘI AN Xử lí các vấn đề liên quan đến mắt như nhiễm bụi, hóa chất độc hại. Mục 1, Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B