STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm EN 120 Nuve Nuve Nuôi cấy vi sinh Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ sấy tiệt trùng FN 120 Nuve Nuve Sấy tiệt trùng khô, ứng dụng trong y tế, nha khoa, thú y và phòng thí nghiệm Quy tắc 15, Phần IID, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Thiết bị ly tâm lạnh NF 400R Nuve Nuve Ly tâm mẫu Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Thiết bị ly tâm lạnh NF 800R Nuve Nuve Ly tâm mẫu Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Tủ âm sâu DF 290 Nuve Nuve Bảo quản mẫu Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A