STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động REACTION MODULE Snibe Co., Ltd, Trung Quốc Snibe Co., Ltd, Trung Quốc Dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động Quy tắc 5 TTBYT Loại A
2 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động WASTE BAG Snibe Co., Ltd, Snibe Co., Ltd, Dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động Quy tắc 5 TTBYT Loại A
3 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động CUVETTE Snibe Co., Ltd Snibe Co., Ltd Dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động Quy tắc 5 TTBYT Loại A