STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux Inc. Định danh và xác định tính nhạy cảm kháng sinh (kháng sinh đồ) tự động hầu hết các vi sinh vật có ý nghĩa trong lâm sàng (vi khuẩn và nấm men) Quy tắc 6, Phần III, Phụ lục I TTBYT Loại B