STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nối của dây truyền dịch 28*3.2*9 Suzzhou health Medical plastic products Co, LTd Yangzhou Bigdipper Globa Trade Co., LTD Phụ kiện dây truyền dịch Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B
2 Ống nối của dây truyền dịch 23*6 Suzzhou health Medical plastic products Co, LTd Yangzhou Bigdipper Globa Trade Co., LTD Phụ kiện dây truyền dịch Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B