STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo thân nhiệt (Nhiệt kế đo thân nhiệt tự động) sử dụng trong y tế. SE20103; SE1008. Shenzhen Jinjian Era Technology Co., Limited Shenzhen Jinjian Era Technology Co., Limited Sử dụng để đo thân nhiệt. Quy tắc 02 - Phần II TTBYT Loại B