STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy monitor theo dõi bệnh nhân Macs 50 SternMed GmbH, Đức SternMed GmbH, Đức Dùng để theo dõi bệnh nhân Quy tắc 10 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C
2 Tấm thu nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số DR ReFlex Wifi IDETEC SAS /Pháp IDETEC SAS /Pháp Dùng để thu nhận ảnh X-Quang Quy tắc 10 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B