STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Lưỡi dao cắt tiền liệt tuyến đơn cực các loại các cỡ. Các cỡ Advin Health Care Advin Health Care Dùng để phẫu thuật tiền liệt tuyến nội soi Quy tắc 06 - Phần II TTBYT Loại B
2 Lưỡi dao đốt tiền liệt tuyến các loại các cỡ. Các cỡ Advin Health Care Advin Health Care Dùng để phẫu thuật tiền liệt tuyến nội soi Quy tắc 06 - Phần II TTBYT Loại B
3 Rọ lấy sỏi niệu quản các cỡ. Các cỡ Advin Health Care Advin Health Care Được sử dụng cho gỡ bỏ sỏi dưới da khỏi niệu đạo, bàng quang hoặc thận. Quy tắc 06 - Phần II TTBYT Loại B
4 Ống thông dạ dày qua da. (Bộ mở thông dạ dày qua da) Các cỡ Advin Health Care Advin Health Care Sử dụng để tạo ra lỗ thông trực tiếp từ ngoài vào trong lòng dạ dày để nuôi dưỡng người bệnh hoặc để hút làm giảm áp lực trong lòng dạ dày. Quy tắc 06 - Phần II TTBYT Loại B
5 Ống dẫn lưu niệu quản 2 đầu mở hình chữ J chất liệu Silicone các cỡ. Các cỡ Advin Health Care Advin Health Care Sonde niệu quản được đặt bên trong niệu quản để dẫn nước tiểu từ thận xung bàng quang có thể đặt qua da hoặc qua nội soi bàng quang. Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
6 Ống dẫn lưu niệu quản 2 đầu mở hình chữ J các cỡ. Các cỡ Advin Health Care Advin Health Care Sonde niệu quản được đặt bên trong niệu quản để dẫn nước tiểu từ thận xung bàng quang có thể đặt qua da hoặc qua nội soi bàng quang. Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B