STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Chỉ khâu Catgut phẫu thuật tự tiêu các số Các cỡ Huaian Top (Meiyi) Medical Instruments Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd/ Sử dụng khâu vết thương ngoài da. Quy tắc 06 - Phần II TTBYT Loại B
2 Chỉ khâu Nylon phẫu thuật không tự tiêu, khâu ngoài da các số Các cỡ Huaian Top (Meiyi) Medical Instruments Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd/ Sử dụng khâu vết thương ngoài da. Quy tắc 06 - Phần II TTBYT Loại B
3 Ống đặt nội khí quản có lò xo các cỡ. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd/ Sử dụng đặt nội khí quản. Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
4 Ống thông dẫn khí O2, CO2 nội khí quản đường thở các cỡ. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd/ Sử dụng đặt nội khí quản. Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
5 Dây máu chạy thận nhân tạo 0 Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd/ Dùng chạy thận nhân tạo. Quy tắc 02 - Phần II TTBYT Loại B
6 Ống thông đường tiều foley 2 nhánh các số Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd/ Dùng dẫn lưu đường tiểu. Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
7 Ống thông đường tiều foley 3 nhánh các số. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Dùng dẫn lưu đường tiểu. Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
8 Ống thông canuyn mở khí quản dùng dẫn khí O2, CO2 đường thở trong phẫu thuật. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Dùng mở khí quản. Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
9 Bóng chẹn khí quản Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Dùng đặt nội khí quản để hô hấp nhân tạo. Quy tắc 06 - Phần II TTBYT Loại B
10 Ống thông dẫn lưu đường mật chữ T chất liệu cao su các cỡ sử dụng 1 lần. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Dùng dẫn lưu mật Quy tắc 07 - Phần II TTBYT Loại B
11 Mask thanh quản chất liệu PVC các cỡ Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Dùng tạo đường thở trong hô hấp nhân tạo Quy tắc 04 - Phần II TTBYT Loại B
12 Mask thanh quản chất liệu Silicone các cỡ Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Dùng tạo đường thở trong hô hấp nhân tạo Quy tắc 04 - Phần II TTBYT Loại B
13 Cassette đúc bệnh phẩm 0 Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Dùng để đúc bệnh phẩm trong xét nghiệm Quy tắc 06 - Phần II TTBYT Loại B
14 Nút chặn đuôi kim luồn 0 Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Dùng bịt đầu kim luồn. Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
15 Ống thông phế quản 2 nòng (Carlen) các cỡ Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Dùng đặt nội khí quản trong hô hấp nhân tạo. Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
16 Ống thông đường tiểu 1 nhánh các số (Sonde Nelaton) Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Dùng dẫn lưu đường tiểu. Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
17 Vôi soda (Carbon dioxide) hô hấp nhân tạo sử dụng trong y tế 0 Shanghai Nahui Drying Reagent Factory Hitec Medical Co., Ltd Dùng để trao đổi hấp thụ CO2 trong hô hấp nhân tạo. Quy tắc 03 - Phần II TTBYT Loại B
18 Ống thông dẫn lưu nước tiểu dùng để mổ và điều trị. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Dùng chứa nước tiểu của bệnh nhân Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B