STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ lọc vi rút, vi khuẩn HME sử dụng 1 lần Các cỡ Guangzhou Noval Medical Co.,Ltd. Guangzhou Noval Medical Co.,Ltd. Dùng để lọc vi khuẩn khí thở qua đường thở bệnh nhân Quy tắc 02 - Phần II TTBYT Loại B
2 Ống thông đường tiều foley 2 nhánh các số Các cỡ Guangzhou Noval Medical Co.,Ltd. Guangzhou Noval Medical Co.,Ltd. Dùng dẫn lưu đường tiểu. Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
3 Ống thông dẫn khí O2, CO2 nội khí quản đường thở các cỡ. Các cỡ Guangzhou Noval Medical Co.,Ltd. Guangzhou Noval Medical Co.,Ltd. Sử dụng đặt nội khí quản. Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
4 Ống thông oxy dùng trong mổ và điều trị y tế. Các cỡ Guangzhou Noval Medical Co.,Ltd. Guangzhou Noval Medical Co.,Ltd. Sử dụng trong hỗ trợ thở oxy Quy tắc 02 - Phần II TTBYT Loại B