STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục IDEAL HEALTHCARE SDN BHD Mục đích duy trì đường thở thông thoáng Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Cây thông nòng nội khí quản Cây thông nòng nội khí quản IDEAL HEALTHCARE SDN BHD IDEAL HEALTHCARE SDN BHD Dùng để cố định hoặc dẫn đường cho nội khí quản Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Ống mở khí quản 1 nòng Theo phụ lục Theo phụ lục IDEAL HEALTHCARE SDN BHD Dùng để khai thông đường thở Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống thông tiểu Theo phụ lục Theo phụ lục IDEAL HEALTHCARE SDN BHD Dùng để dẫn nước tiểu ra ngoài Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Dây truyền máu 18Gx3.75 Dây truyền máu 18Gx3.75 IDEAL HEALTHCARE SDN BHD IDEAL HEALTHCARE SDN BHD Dùng để truyền máu và thuốc vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 6, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Dây truyền dịch có kim, có cổng Y bơm thuốc Dây truyền dịch có kim, có cổng Y bơm thuốc IDEAL HEALTHCARE SDN BHD IDEAL HEALTHCARE SDN BHD Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 6, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Dây truyền dịch không kim Dây truyền dịch không kim IDEAL HEALTHCARE SDN BHD IDEAL HEALTHCARE SDN BHD Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Dây truyền dịch có cổng Y Dây truyền dịch có cổng Y IDEAL HEALTHCARE SDN BHD IDEAL HEALTHCARE SDN BHD Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Dây truyền máu có bầu đựng dịch Dây truyền máu có bầu đựng dịch IDEAL HEALTHCARE SDN BHD IDEAL HEALTHCARE SDN BHD Dùng để truyền máu và thuốc vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Dây truyền dịch màng bụng Dây truyền dịch màng bụng IDEAL HEALTHCARE SDN BHD IDEAL HEALTHCARE SDN BHD Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Ống thông truyền dịch màng bụng Ống thông truyền dịch màng bụng IDEAL HEALTHCARE SDN BHD IDEAL HEALTHCARE SDN BHD Dùng để chọc dẫn lưu dịch màng bụng Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Kim luồn Theo phụ lục Theo phụ lục IDEAL HEALTHCARE SDN BHD Sử dụng được cho nhiều công việc khác nhau như: truyền dịch, chọc dò, chọc hút, lấy ven ở vị trí khó, chọc động mạch Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B