STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Răng giả New Ace Anterior, Naperce Posterior, FX Anterior, FX Posterior, Crown NS Anterior, Efucera NS Posterior, Efucera-A Anterior, Efucera-P Posterior, Efucera-PX Posterior, Crown PX Anterior Yamahachi Dental MFG., Co. Yamahachi Dental MFG., Co. Sử dụng để thay thế răng người bị hỏng Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B