STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xương nhân tạo Neve NV1TM1 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Trong trường hợp ghép đĩa đệm cột sống cổ, cột sống lưng, xương nhân tạo lấp đầy các khoan trong đĩa đệm để hàn xương. Sau đó các mô xương mới sinh xuất hiện, lấp đầy chỗ trống giữa xương và vật cấy. Theo thời gian, xương cũ, xương mới sinh và vật cấy liền thành một khối, liên kết trực tiếp với nhau. 8 mục 5 TTBYT Loại D
2 Xương nhân tạo Neve NV1TM5 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Trong trường hợp ghép đĩa đệm cột sống cổ, cột sống lưng, xương nhân tạo lấp đầy các khoan trong đĩa đệm để hàn xương. Sau đó các mô xương mới sinh xuất hiện, lấp đầy chỗ trống giữa xương và vật cấy. Theo thời gian, xương cũ, xương mới sinh và vật cấy liền thành một khối, liên kết trực tiếp với nhau. 8 mục 5 TTBYT Loại D