STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 máy xét nghiệm sinh hóa tự động 400 test/giờ FACA-401 Labomed,Inc Labomed,Inc xét nghiệm máu bệnh nhân tại các phòng khám và bệnh viện phụ lục 1, phần III, quy tắc 6, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 máy đo đông máy SCO-2000 Labomed,Inc Labomed,Inc Xét nghiệm máu bệnh nhân tại các phòng khám và bệnh viện phụ lục 1, phần III, quy tắc 5, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A