STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng dung tích từ 20 lít đến 2000 lít Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Dùng để tiệt trùng các loại vật tư, dụng cụ dùng trong y tế Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Tủ sấy tiệt trùng từ 32 lít đến 2000 lít Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Dùng để sấy dụng cụ y tế không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, mẫu vật phẩm... Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B