STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình Theo phụ lục Theo phụ lục ORTHO CARE; ẤN ĐỘ Dùng cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C