STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang phục cản tia X Theo phụ lục 1 đính kèm Medical Index GmbH, Đức Medical Index GmbH, Đức Trang phục cản tia X Quy tắc 4 TTBYT Loại A