STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm Navio Handle/ ROB00035 Enztec Limited, New Zealand Enztec Limited, New Zealand - Là phụ kiện đồng bộ của hệ thống robot phẫu thuật NAVIO. - Quy tắc 9 - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại B