STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus FELIXA FEL-CCX22508 FEL-CCX22512 FEL-CCX22516 FEL-CCX22520 FEL-CCX22524 FEL-CCX22528 FEL-CCX22532 FEL-CCX22536 FEL-CCX22540 FEL-CCX25008 FEL-CCX25012 FEL-CCX25016 FEL-CCX25020 FEL-CCX25024 FEL-CCX25028 FEL-CCX25032 FEL-CCX25036 FEL-CCX25040 FEL-CCX27508 FEL-CCX27512 FEL-CCX27516 FEL-CCX27520 FEL-CCX27524 FEL-CCX27528 FEL-CCX27532 FEL-CCX27536 FEL-CCX27540 FEL-CCX30008 FEL-CCX30012 FEL-CCX30016 FEL-CCX30020 FEL-CCX30024 FEL-CCX30028 FEL-CCX30032 FEL-CCX30036 FEL-CCX30040 FEL-CCX35008 FEL-CCX35012 FEL-CCX35016 FEL-CCX35020 FEL-CCX35024 FEL-CCX35028 FEL-CCX35032 FEL-CCX35036 FEL-CCX35040 FEL-CCX40008 FEL-CCX40012 FEL-CCX40016 FEL-CCX40020 FEL-CCX40024 FEL-CCX40028 FEL-CCX40032 FEL-CCX40036 FEL-CCX40040 Công ty cổ phần Nhà máy Wembley Medical – Việt Nam Công ty cổ phần Nhà máy Wembley Medical – Việt Nam Hệ thống stent phủ thuốc Sirolimus Felixa được chỉ định chữa trị cho bệnh nhân bị hẹp động mạch vành, giúp cải thiện đường kính lòng mạch vành ở những bệnh nhân thiếu máu cục bộ do tổn thương có chiều dài ≤ 40 mm ở các nhánh mạch vành với đường kính tham chiếu từ 2,25mm đến 4,00mm QT 8, 13 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D