STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 NeuroTrac-MyoPlus4 PRO MYO420P Verity Medical Ltd - UK Neurotrac/United Kingdom Giảm đau, viêm cơ, khớp, Phục hồi chức năng QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B