STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng đóng lòng mạch quay (Radial Compression Device) Mostar Công ty cổ phần Nhà máy TTBYT USM Healthacre/Việt Nam Công ty cổ phần Nhà máy TTBYT USM Healthacre/Việt Nam Sản phẩm được khuyến nghị sử dụng trong trường hợp hỗ trợ cầm máu sau khi rút kim, dụng cụ mở đường vào lòng mạch hoặc ống thông từ mạch máu sau quá trình chẩn đoán hoặc điều trị. QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A