STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi Hấp Tiệt Trùng Azteca A-6618; Azteca A-6615; Azteca A-6612; Azteca A-669; Azteca A-666; Azteca A-501; Azteca A-456; Azteca A-446; Azteca AC-450; Azteca AC-450 Premium; Azteca AC-470; Azteca AC-470 Premium; Bench-Top Steam Sterilizers – Sting 11B; Bench-Top Steam Sterilizers – Sting 11B Premium; Celitron Medical Technologies Kft, Hungary Celitron Medical Technologies Kft, Hungary Dùng để tiệt trùng dụng cụ trong bệnh viện, phòng khám Quy tắc 15, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C