STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ đa năng và phụ kiện SC440 Lite; SC440 Plus; SC330, SC440 Prime Lojer Oy/Phần Lan Lojer Oy/Phần Lan Để bệnh nhân nằm lên khi phẫu thuật Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Bàn khám phụ khoa và phụ kiện 4050X; 4050X F; 4050X M; Lojer Oy/Phần Lan Lojer Oy/Phần Lan Để bệnh nhân nằm lên khi khám sản phụ khoa Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Bàn điều trị bệnh nhân và phụ kiện Manuthera 242; Capre F; Capre F3; Capre F3H; Capre F5; Capre F5H; Lojer Oy/Phần Lan Lojer Oy/Phần Lan Bệnh nhân nằm lên để điều trị phục hồi chức năng hoặc vật lý trị liệu Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A