STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán vết thương có Nano bạc kháng khuẩn,Gạc vết thương có nano bạc kháng khuẩn theo danh mục Anson Nano-Biotechnology ( Zhuhai ) Co . , Ltd, Trung Quốc Anson Nano-Biotechnology ( Zhuhai ) Co . , Ltd, Trung Quốc Dùng để băng dán vết thương hở Quy tắc 1 TTBYT Loại C