STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Aercon Lead Lined Shields Tấm chắn lót chì LF-Lead Shields Power Utllities Limited/Anh Power Utllities Limited/Anh Tấm chắn lót chì được sử dụng để chặn tia bức xạ đi qua bộ ổn định đến các khu vực lân cận 4 TTBYT Loại A