STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ tiệt trùng thiết bị, dụng cụ y tế SKHP-5602NM; SKHP-5802NM; SKHP-7802NM; SKHP-5502NM; SKHP-5702NM; Sunkyung Industry Co.,Ltd/Hàn Quốc Sunkyung Industry Co.,Ltd/Hàn Quốc Dùng để tiệt trùng các thiết bị, dụng cụ y tế trước khi sử dụng Quy tắc 15, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C