STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Radiation Protection Door H15, H16 Taixing Suxing Co., Ltd./Trung Quốc E-Mesh (S) Pte. Ltd/Singapore Dùng để chặn tia phóng xạ trong phòng chụp x-quang tránh làm ảnh hưởng đến các khu vực khác 4 TTBYT Loại A