STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi luộc tiệt trùng YXF-D23- 420B Huaian Hongwei Medical Technology Co.,Ltd Huaian Hongwei Medical Technology Co.,Ltd Dùng để tiệt trùng dụng cụ Quy tắc 15, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Nồi hấp tiệt trùng YXQ.SG.41.280B Jiaxing Zhongxin Medical Instrumets Co.,Ltd, Jiaxing Zhongxin Medical Instrumets Co.,Ltd, Dùng để tiệt trùng dụng cụ Quy tắc 15, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại C