STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tất lót Stockinette XF225 2inch(5cm), XF325 3inch(7.5cm), XF425 4inch(10cm), XF625 6inch(15cm), JIANGSU SENOLO MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD, CHINA JIANGSU SENOLO MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD, CHINA Dùng cho các bệnh nhân vật lý trị liệu Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Bông lót Cast Padding XE23 5.0cmx270cm, XE33 7.5cmx270cm, XE43 10cmx270cm, XE63 15cmx270cm, XE83 20cmx270cm, JIANGSU SENOLO MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD, CHINA JIANGSU SENOLO MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD, CHINA Dùng cho các bệnh nhân vật lý trị liệu Quy tắc 4 TTBYT Loại A