STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi khoan 367016FFG 801007MFG 801012MFG 801L016SCFG 801L023SCFG 811037CFG 811037SCFG 830012CFG 845012MFG 848023CFG 850014SFFG 850016SFFG 856009MFGM 856016CFGM 856016FFGM 856018CFGM 856018FFGM 859012CFG 879K012SCFG 879L014SCFG 886016CFG C34L012FG ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức Dùng để khoan cắt đánh bóng trong nha khoa QT 5 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Đĩa cắt kẽ D190S17H ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức Dùng để khoan cắt đánh bóng trong nha khoa QT 5 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Mũi khoan cắt HF0523-5 HF1310-5 HF1414-5 HF29223-5 HF291027-5 HF291350-5 HF291240-5 HF511312-5 ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức Dùng để khoan cắt đánh bóng trong nha khoa QT 5 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Đĩa đánh bóng PM2126 PM2026 PM2532 ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức Dùng để khoan cắt đánh bóng trong nha khoa QT 5 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Mũi đánh bóng PM2632 PM2032 PM2132 ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức Dùng để khoan cắt đánh bóng trong nha khoa QT 5 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B