STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ nhựa đựng dụng cụ và đẩy dụng cụ dùng trong cấp cứu , điều trị khám chữa bệnh và phòng bệnh nhân. TJM-T01, TJM-T02, TJM-T02T, TJM-T03, TJM-T04, TJM-T05, TJM-T06, TJM-T07, TJM-TC01, TJM-TC02, TJM-TC02T, TJM-TC03, TJM-TC03T, TJM-TC04, TJM-TC05, TJM-TC06, TJM-TC07, TJM-TT01, TJM-TT02, TJM-TT02B, TJM-TT03, TJM-TT03B, TJM-TT04, TJM-TT05, TJM-TG01, TJM-TG02, TJM-TG02B, TJM-TG03, TJM-TG03B, TJM-TG04, TJM-TG05, TJM-TD01, TJM-TD02, TJM-TD02T, TJM-TD03, TJM-TD04, TJM-TD05, TJM-DC01, TJM-DC02, TJM-DC02T, TJM-DC03, TJM-DC03B, TJM-DC04, TJM-DC05, Hengshui Plus Medical Devices Technology Co.Ltd. – Trung Quốc Hengshui Plus Medical Devices Technology Co.Ltd. – Trung Quốc Dùng để y tá điều dưỡng đẩy dụng cụ thăm khám và tiêm chích cho bệnh nhân. Tủ dùng để lưu trữ hồ sơ, thuốc , dụng cụ chăm sóc của Điều dưỡng cũng như bệnh nhân trong quá trình khám bệnh, cấp cứu và điều trị 4 TTBYT Loại A