STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị nhận diện khuôn mặt kèm đo nhiệt độ cơ thể B2002FR-8I-CM-BTM-L06 WELLCAM R&D CO.,Ltd CÔNG TY CỔ PHẦN BEET INNOVATORS Nhận diện khuôn mặt, đo thân nhiệt từ xa không cần chạm hay lại gần đối tượng cần đo. Mục 2, Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B