STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng và Tiết niệu Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & Co. KG Dùng trong phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng và Tiết niệu - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 9 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C