STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm trải Alpha Drape 43677 43678 43679 43680 43492 43543 43550 43548 43474 43475 43462 43464 Cobes Industries (Hefei) Co,.Ltd. – Trung Quốc Daiei Co.,Ltd – Nhật Bản Trải giường bệnh nhân, bàn khám, bàn dụng cụ trong phòng mổ QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A