STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy tiệt trùng DHG-9053A, DHG-9140B Shanghai Fengling Laboratory Instrument Co., Ltd, Shanghai Fengling Laboratory Instrument Co., Ltd, dùng để tiệt trùng Quy tắc 15 , phần 2 Thôngtư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
2 Tủ an toàn cấp I BYKG-I Jinan Biobase Biotech Co., Ltd Jinan Biobase Biotech Co., Ltd, Trung Quốc dùng để nuôi cấy mẫu bệnh phẩm Quy tắc 3, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Tủ ấm DHP-9012 Suzhou Being Medical Device Co., Ltd Suzhou Being Medical Device Co., Ltd dùng để lưu trữ, nuôi cấy mẫu bệnh phẩm Quy tắc 3, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Máy cất nước GZ-5L/H Shanghai Fengling Laboratory Instrument Co., Ltd, Shanghai Fengling Laboratory Instrument Co., Ltd, dùng để chưng cất nước Quy tắc 3, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B