STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột thuỷ tinh Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangshu Senolo Medical Technology CO.,LTD Sản phẩm sử dụng để bó bột, nẹp & giá đỡ dùng cố dịnh cho các trường hợp gãy xương; hoặc tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp chỉnh hình khác Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Băng bó bột thạch cao Theo phụ lục Theo phụ lục Anji Hengfeng Sanitary Material Co., Ltd Sản phẩm sử dụng để bó bột, nẹp & giá đỡ dùng cố dịnh cho các trường hợp gãy xương; hoặc tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp chỉnh hình khác Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A