STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột sợi thủy tinh ARC-2F; ARC-3F; ARC-4F; ARC-5F YEDAM Medical/ YEDAM Medical/ Cố định vết thương gãy xương Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I TTBYT Loại A