STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy và bảo quản Theo phụ lục Theo phụ lục AT-OS S.r.l. Sấy dụng cụ phẫu thuật, đồ vải, bóng bóp, ống dây thở, dụng cụ nội soi Quy tắc 15, Mục D, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Tủ sấy và bảo quản Theo phụ lục Theo phụ lục AT-OS S.r.l. Sấy dụng cụ phẫu thuật, đồ vải, bóng bóp, ống dây thở, dụng cụ nội soi Quy tắc 15, Mục D, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C