STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TẤM LÓT DI CHUYỂN BỆNH NHÂN Theo phụ lục Theo phụ lục Guangzhou Linbi Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc -Dùng dịch chuyển bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng hoặc bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt, giữa cáng, giường bệnh nhân, xe đẩy, giường kiểm tra, bàn huỳnh quang tia X và bàn mổ. Quy tắc 4, mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A