STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Zhangjiagang Bestran Technology Co.,Ltd Dùng trong khoa cấp cứu, khoa chăm sóc đặc biệt Qui tắc 4 – Trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A
2 Tủ đầu giường Theo phụ lục Theo phụ lục Zhangjiagang Bestran Technology Co.,Ltd Làm tủ để đồ cho bệnh nhân ở các phòng bệnh của các cơ sở y tế Qui tắc 4 – Trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A
3 Xe đẩy bệnh nhân Theo phụ lục Theo phụ lục Zhangjiagang Bestran Technology Co.,Ltd Di chuyển bệnh nhân trong bệnh viện, ngoài bệnh viện, trên xe cứu thương Qui tắc 4 – Trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A
4 Giường cấp cứu Theo phụ lục Theo phụ lục Zhangjiagang Bestran Technology Co.,Ltd Sử dụng như thiết bị chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở y tế Qui tắc 12 – Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại A