STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít khóa trong 3.5 dùng cho nẹp khóa xương sườn Theo phụ lục Theo phụ lục Medin, a.s. Sử dụng với nẹp để kết xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hỉnh. Quy tắc 8, thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C